UTbildning till saMTALspedagog

HEm

UTBILDNING TILL SAMTALSPEDAGOG

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL DIG SOM MÖTER MÄNNISKOR I DIN YRKEROLL ELLER VILL ARBETA MED PERSONLIG UTVECKLING

Som samtalspedagog får du verktyg till att bemöta klienter på ett professionellt sätt med ett öppet sinne.

Som teoretisk och filosofisk bas används relationsbaserad psykoanalys, modern social konstruktionism, psykologi, kognitiv vetenskap samt system- komplexitetsteori. Jag arbetar individuellt, parrelationer, familjekommunikation och företagsgrupper. Som samtalspedagog lyssnar du med öppna sinnen utan förutfattade meningar.

Denna utbildnings sträcker sig över ett år och genomförs med pesonliga möten och på distans.