PERSONLIG UTVECKLING

HEm

PERSONLIG UTVECKLING

 

PERSONLIG UTVECKLING

• Har du en känsla av att det är andra som styr ditt liv? Är du på rätt plats? Känner du dig otillräcklig? Vågar du visa vem du är?  Behöver någon som lyssnar?
• Behöver du hjälp med att förändra dina omedvetna beteende- och relationsmönster?
• Vill du öka din självmedvetenhet?
• Motverka risken för stress och utbrändhet?
• Står du inför stora förändringar?
• Med utvecklande samtal kan du komma till insikt och medvetenhet om dina egna resurser och möjligheter.
• Utvecklande samtal är till för dig som står inför viktiga beslut och förändringar både privat och på arbetet.

Samtalspedagogikens kompetens är aktuell där kommunikation är avgörande för delaktighet, välbefinnande och utveckling.
I det utvecklande samtalet skapar vi förutsättningar för den kreativa process som uppstår genom vårt eget möte inifrån oss själva där det är individen som står för personlig utveckling. Vi kan påverka våra beteende- och relationsmönster genom en ökad medvetenhet om våra relationer och sociala sammanhang. I samtalet får klienten insikt genom att medvetandegöra sina egna resurser.

Självkännedom är grunden till din personliga utveckling, som ger dig möjligheten att förändra en negativ självbild, stärka självförtroendet, öka självmedvetenheten och förbättra kommunikationen till dig själv och andra.