VÄLKOMMENSamtal och behandlingspartner
är ett företag som främst har inriktat sig på personlig utveckling där samtalet och den intuitiva dialogen är nyckeln till utveckling.
Samtalet har en klar och tydlig pedagogisk struktur som leder till självkännedom och ökad medvetenhet, hur relationer, sociala sammanhang och existentiella frågor påverkar en människas personliga utveckling.

Genom ökad medvetenhet om sig själv förbättras kommunikationen till den egna individen och människor i vår omgivning som kan vara familj eller arbetsplats osv
Med ökad självmedvetenhet förebyggs utbrändhet, stress, oro och minskad trötthet.

Som samtalspedagog kan jag vara din mentor eller coach om du står inför ett viktigt beslut eller förändringar både privat eller på arbetet.